Overvåking og utfisking av elver i Hardanger har startet

Rådgivende Biologer AS gjennomførte i forrige uke telling av rømt fisk i 6 av 19 elver hvor Lingalaks AS i Hardanger ble pålagt overvåking etter rømmingen i mai. Foreløpig resultat viser svært få oppdrettsfisk i elvene. 

Den 21. og 22. juli ble det gjennomført drivtelling i elvene Rosendalsvassdraget, Austrepollelva, Jondalselva, Strandadalselva og Steinsdalselva. Disse elvene ble først undersøkt, siden de er stengt for vanlig fiske, og det derfor ikke er informasjon om fangst fra sportsfiske.

Rådgivende Biologer AS rapporterer at det var til dels stor vannføring i elvene. Det gjorde arbeidet utfordrende, og medførte at hele eller deler av enkelte elver ikke lot seg undersøke.

Svært få oppdrettsfisk i elvene

I kun to elver ble det registrert laks, som med stor sannsynlighet stammer fra oppdrett, rapporterer Rådgivende Biologer AS. Én fisk ble registrert i Jondalselva og én i Steinsdalselva. På grunn av stor vannføring i elvene, ble ingen av disse tatt ut.

Rapporten konkluderer med at det vurderes som sikkert at det ikke sto oppdrettsfisk i Austrepollenelva og Strandadalselva, og at det i Jondalselva og Steinsdalselva sto høyst noen få oppdrettsfisk. For Rosendalsvassdraget og Eidsfjordvassdraget var det ikke mulig å konkludere, ettersom kun en liten del av disse vassdragene ble undersøkt grunnet vannføringen.

Videre overvåking

Det er planlagt minst to runder til med overvåking og utfisking av de resterende elvene i løpet av høsten.

Ønsker fortsatt tips

Fiskeridirektoratet oppfordrer alle til å melde inn observasjoner og fangst av mulig rømt oppdrettsfisk til vår døgnåpne vaktsentral på telefon 03415.

Oppdatert: 29.07.2016