Du er her:

Rundt 53 000 regnbueørret rømte i Ålfjorden i Sunnhordland

Oppdatert: 05.04.2016

Sjøtroll Havbruk telte i helgen fisken som er igjen i merda på lokaliteten Stualand i Ålfjorden, og det viser seg at rundt 53 000 regnbueørret har rømt. Det er tatt opp 28 000 fisk i gjenfangstfisket.

Ørret. Foto © Scanfishphoto

Illustrasjonsfoto: Regnbueørret © Scanfishphoto

Fiskeridirektoratet fikk melding om rømmingen torsdag 18. februar.

Samme dag inspiserte Sjøtroll Havbruk nota og oppdaget to hull i området der bunnringskjettingen går ned til bunnringen. Årsaken til rømmingen er mest sannsynlig at kjettingen til bunnringen har kommet i kontakt med nota og forårsaket hull.

Selskapet satte ut cirka 700 garn i Ålfjorden, og sammen med yrkesfiskere, har man til og med 31. mars fisket opp rundt 28 000 regnbueørret.

Det sto nærmere 148 000 fisk på cirka 3,5 kilo i merda. Etter at Sjøtroll gjennomførte opptelling, viser det seg at rundt 53 000 regnbueørret har rømt fra lokaliteten. 

Fiskere må registrere seg

Å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye med garn i sjøen er i utgangspunktet forbudt. De som vil fiske må derfor registrere seg hos fylkesmannen. Det er åpnet for tillatelse til å drive gjenfangstfiske ut mars.

Mottaksstasjon

Sjøtroll Havbruk har opprettet mottaksstasjon ved Raunevågen i Sveio og betaler 50 kroner per fisk. 

Fiskeridirektoratet oppfordrer de som fisker til å levere inn fangsten.

Meld inn fangst av oppdrettsfisk

De som fanger fisk i Ålfjorden, melder dette inn til Sjøtroll.

De som fanger fisk utenfor Ålfjorden, melder dette til Fiskeridirektoratet.

Generelt ber vi alle fritids- og yrkesfiskere om alltid å melde inn fangst av oppdrettsfisk til vår døgnåpne tipstelefon 03415.

Denne siden blir kontinuerlig oppdatert.