Retningslinjer for utviklingstillatelser i havbruk

For å få flere oppdrettere til å satse på ny teknologi, er det innført en ordning med egne utviklingstillatelser. Nå har Nærings- og fiskeridepartementet kommet med retningslinjene for søkerne og de som skal behandle søknadene.

Oppdatert: 14.01.2016