Melding om rømming for vare- og tjenesteleverandører

Skjema for vare- og tjenesteleverandører for å melde rømming eller mistanke om rømming.

Skjema for melding om rømming for vare- og tjenesteleverandører (pålogging via ID-porten)

Hvem skal bruke skjemaet?

Skjemaet skal brukes av vare- og tjenesteprodusenter for å melde rømming eller mistanke om rømming iht. plikten i akvakulturdriftsforskriften § 38 første ledd.

Vare- og tjenesteleverandøren er ansvarlig for at melding er innsendt.

Innehaver av akvakulturtillatelse skal ikke bruke dette skjemaet, men melde via MinSide. Les mer om å melde rømming for innehavere av akvakulturtillatelser

Innlogging

Innlogging kan skje på to måter.

  1. E-post og passord. Dersom et selskap ønsker en personuavhengig innlogging kan det opprettes en ny bruker med en personuavhengig e-postadresse og passord, slik at flere ansatte kan sende melding og  hente frem tidligere innsendte skjemaer.

  2. Bruk av ID-porten (personlig innlogging).

Nytt eller påbegynt skjema?

Dette skjemaet skal benyttes dersom du skal starte på en nytt skjema
Skjema for melding om rømming for vare- og tjenesteleverandører (pålogging via ID-porten)

Hvis du derimot skal jobbe videre i et påbegynt skjema, bør du logge deg inn her for å komme direkte til Mine skjema.

Mine skjema bør også brukes hvis du skal oppdatere en melding som allerede er sendt inn med for eksempel ny dokumentasjon. Under «Fullførte skjema» kan du lage kopi av et tidligere innsendt skjema, redigere det som trengs, og sende inn på nytt.