Dødfiskhåndtering

Håndtering av dødfisk er en arbeidsoppgave som alle som jobber ute på et anlegg er godt kjent med.

Det finnes flere ulike systemer for å få opp dødfisk fra merden, men i prinsippet gjøres dette enten med pumpesystemer eller manuell draging av oppsamlingshåv i bunn av merden.

Rømming som skjer i forbindelse med dødfisksystemet er som regel knyttet til en form for kontakt mellom systemet og nota, som forårsaker hull. Flere av disse oppsettene fungerer ofte som en del av nedloddingssystemet til nota, og høy belastning på feil sted, eller slitasje over lang tid, kan være en bidragsyter til at hull oppstår.

Oppdatert: 30.04.2021