Håndtering av not

Nota skiller oppdrettsfisken fra miljøet rundt og er således den viktigste barrieren for å hindre at fisken rømmer fra anlegget.

Hull i not kan oppstå på mange måter, men erfaring viser at det i mange av tilfellene skjer i forbindelse med håndtering av noten. Dette kan være operasjoner der nota må lines opp i forbindelse med f.eks. avlusning eller levering av slaktefisk, eller når nota skal vaskes mens den står i sjøen.

Oppdatert: 30.04.2021