Avlusning

En stor andel av rømmingshendelsene skjer når det pågår arbeidsoperasjoner på et anlegg, og et betydelig antall av disse forekommer under  avlusingsoperasjoner.

En avlusningsoperasjon er en omfattende prosess, som gjerne involverer flere aktører som må samhandle og snakke sammen. Bruk av eksterne båter, heving/senking av not, draging av kulerekke/perleband m.m. er noen av elementene som erfaringsmessig har vist å utgjøre en risiko for at fisk kan rømme.

Det er derfor særdeles viktig at risikostyringsprosessen knyttet til gjennomføring av avlusingsoperasjoner blir prioritert hos de akutelle aktørene.

Oversikt over omstendigheter ved rømming

Oppdatert: 30.04.2021