Du er her:

Erfaringsbase - rømming knyttet til matfiskproduksjon

Oppdatert: 26.05.2017

Her finner du faktaark med tilhørende bildeeksempler. Faktaarkene gir eksempler på rømmingsfarer og -årsaker, tiltak, dokumentasjonskrav og aktuelt regelverk. Bruk dette i internkontrollarbeidet for å kartlegge farer, vurdere risiko, velge tiltak og utarbeide beredskapsplaner.

Beredskapsveileder ved rømming av fisk