Hva er IK-akvakultur?

Forskriften om internkontroll ble vedtatt 19. mars 2004, og trådte i kraft 1. januar 2005.

Hva er formålet?

I akvakulturlovgivningen fastsettes samfunnets krav til:

  • balanse og bærekraft (miljø)
  • dyrehelse og
  • dyrevelferd

Forskriften skal sikre at akvakulturnæringen systematisk gjennomfører tiltak for å oppfylle disse kravene. Slik kan næringen holde seg stabil, lønnsom og livskraftig på lang sikt.

Gjelder forskriften din bedrift?

Forskriften gjelder for virksomheter som omfattes av: