Tips og råd om å utføre internkontroll

Her er noen råd om hvordan IK – Akvakulturarbeidet kan bli et lagspill.

Gi god informasjon

Forklar hensikten med IK – Akvakulturarbeidet i virksomheten; bedre miljø og dyrehelse og dyrevelferd.

Medvirkning

Trekk de ansatte med ved planlegging, kartlegging, utforming av tiltak og gjennomføring av tiltak.

God ledelse

Forankre internkontrollarbeidet. Deleger myndighet og oppgaver. Gi tilbakemeldinger når tiltak/endringer er gjennomført. Følge opp arbeidet i det daglige.

Opplæring

Gis det god opplæring for eksempel ved disse situasjonene:

  • Ved anskaffelse av nytt utstyr
  • Ved endringer i arbeidsprosesser
  • Vedtatte prosedyrer og rutiner
  • Når det ansattes nye folk
  • Ved bruk av vikarer