Tips og råd om planlegging av internkontroll

Hva skal målene fortelle?

Målene skal spesifisere og utdype hvordan virksomheten har tenkt å innføre, vedlikeholde og forbedre IK - Akvakulturarbeidet.

I tillegg må virksomhetene fastsette mål for å kontinuerlig redusere belastningen på det ytre miljø, og sikre at de akvatiske dyrene har god dyrevelferd og helse. Dette vil særlig være aktuelt der hvor myndighetene stiller funksjonskrav i akvakulturlovgivningen.

Les mer om funksjonskrav

Stiller myndighetene mer spesifikke krav, kan virksomhetene i større grad styre direkte etter disse kravene.

Hvordan gjør en dette i praksis?

Funksjonskrav

Myndighetene vil noen ganger utforme sine krav som funksjonskrav i stedet for spesifikasjonskrav. Det vil si at myndighetene vil spesifisere hva en vil oppnå, men ikke hvordan.

Hovedgrunnen til at myndighetene stiller funksjonskrav, er at en ønsker at virksomhetene selv skal være ansvarlig for å finne gode løsninger. Videre unngår en å stivne i gamle gjennomprøvde løsninger, men sørger for god dynamikk og utvikling i positiv retning.

Eksempel på et funksjonskrav:

«Driften skal være teknisk, biologisk og miljømessig forsvarli.»

Eksempelet viser at funkjonskrav kan være lite detaljert og vanskelig å styre etter. Virksomhetene er derfor avhengig å bryte ned kravet i mer «operasjonelle» målsetninger med tilhørende tiltak.