6.3. Videre lesning

  • Fakta om skjell - Havforskningsinstituttet
  • Fiskeridirektoratet sin delinnstilling 1 til FKD 13.06.08
  • Fiskeridirektoratets brev til FKD torskeoppdrett – framtidig forvaltning av 29.08.08 07/20532.
  • Fiskeridirektoratets brev til region Troms om oppdrett og gytefelt, av 29.01.09 sak 09/2999.
  • Fiskeridirektoratets innspill til FKD i brev av 15.05.09, 09/10058.
  • Havforskningsinstituttet sin inntilling til FKD 13.12.07 sak 07/20532-1
  • Rapport 6/2007, Fiskeriforskning vedr. prosjektet «Behavioural responses in wild coastal cod exposed to salmon farms: possible effects of salmon holding water – a field and experimental study»