5.9. Klarering 2002-2003 rundene samt 2006-runden

I 2002 og 2003 rundene ville klarering av lokaliteter utenfor tildelingskommunen være i strid med forutsetningene for tildelingen. Da en fra tid til annen får spørsmål om kommunebindingen fortsatt gjelder, informeres det om at den er endret. Også disse tillatelsene omfattes av de generelle reglene på dette punktet. Se brev fra FKD av 02.06.04 og 13.12.04 samt brev fra FKD av 31.10.05 side 2.

I 2006 runden ble tillatelsene knyttet til den kommune tillatelsene fikk klarert lokalitet. Kommunebindingen varer i 10 år, jf laksetildelingsforskriften § 19 a. Denne bindingen får betydning både ved søknad om nye lokaliteter og vurdering av melding etter meldingsregelen.