5.8. Høringsinnstanser

Fra tid til annen har en fått henvendelser fra diverse organisasjoner som ønsker å bli oppført som høringsinnstans på søknader om akvakulturtillatelser. Dette er ikke blitt innvilget og i den anledning viser vi til brev til Dyrevernalliansen av 13.09.01.