5.6.1. Sjørøye

Når det gjelder sjørøye (røye som vandrer ut i sjø), har Fiskeridirektoratet bestemt at en ikke skal tildele tillatelse til akvakultur av røye i sjø utenfor sjørøyas naturlige utbredelsesområde.

Iflg. DN er dette nord for Kongsmoen i Nord Trøndelag. Se brev til fiskerisjefene av 2.2.94 med vedlegg.