5.25. Vannlevende planter

Loven omfatter vannlevende planter. Det er imidlertid ikke laget forskrifter og fylkeskommunen har således ikke myndighet til å gi tillatelse til akvakultur av vannlevende planter (omfatter alger, tang, tare etc.).

Fiskeridirektoratet sentralt har imidlertid fått delegert myndighet etter lovens § 2.

I desember 2010 ble det sendt på høring forslag til forskriftsendring der FK får tildelingsmyndigheten.