5.24. Tilsagn

I forbindelse med saksbehandling der en benytter «totrinnssystemet», jf. 2.5, fattes det to vedtak; tilsagn (personvalg inkl. tildelingskriterier) og etter klarering av lokalitet fattes vedtak ved at en skriver ut tillatelsesdokumentet.

Utover dette har vi ikke praksis for å benytte tilsagn. Det har ikke vært anledning til å gi tilsagn for klarering av lokaliteter.

Vi viser til brev av 7.10.02 til samtlige regiondirektører som har vært gjeldende også etter A-loven.