5.23.2. Samdrift

Samdrift, jf. akvakulturdriftsforskriften § 49, er en driftsform hvor fisken er i sameie mellom innehavere på samme lokalitet. Dette kan oppstå under drift, og regionene beholder håndteringen av slike meldinger.