5.21. «Registrerte anlegg»

«Registrerte anlegg» menes anlegg som var etablert før den første oppdrettsloven fra 1973.

Det kan muligens forekomme at en oppdager at det drives oppdrett uten at de nødvendige tillatelser er tilstede, for eksempel kan oppdretter hevde at de driver på grunnlag av etablering før 1973 og/eller på grunnlag av registrering. Behandlingen av slike anlegg er forutsatt å være sluttført, men i det siste har det likevel dukket opp et tilfelle.

Det kan for eksempel hende at det kommer søknad om utvidelse eller ny lokalitet for slike anlegg. Slike anlegg vil oppdages ved at det ikke foreligger tildelingsvedtak eller at det ikke er registrert i A-registeret. I så tilfelle har ikke fylkeskommunene myndighet til å behandle denne type saker og de må i tilfelle oversendes Fiskeridirektoratet sentralt.