5.2. Driftsplaner

Godkjenning av driftsplaner og godkjenning av endring skal behandles av regionene, jf. akvakulturdriftsforskriften § 40. Her kreves det godt samarbeid med FK. Se også pkt. 5.21.1.