5.12. Landslott

Fra tid til annen har vi fått spørsmål om det kan kreves landslott av et oppdrettsanlegg. Vi viser i den anledning til vårt brev av 14.11.95.

Oppdatert: 06.03.2015