5.10. Kråkeboller

Fra tid til annen har det vært stor interesse for akvakultur av kråkeboller (flere arter). Interessen har omfattet akvakultur i bur så vel som utsett i det fri. Tidligere var det også diskusjon om hjemmelen.

I dag dekker både A-loven og tildelingsforskriften for andre arter kråkeboller. Ved ev. søknader, skal de vanlige saksbehandlingsreglene følges. Dersom det søkes om å sette ut kråkeboller uten bur eller lignende, er dette å betrakte som havbeite. Havbeiteforskriften omfatter ikke kråkeboller, og slike søknader må derfor avvises.