4.4.1. Utenom laksefisk

Hjemmel: Tildelingsforskriften andre arter kapittel 2 (særlig § 4 og bestemmelsene om lokalitetsklarering) samt kapittel 3 avgrensing.
Myndighet: Fylkeskommunen.
Begrensning matfisk og stamfisk: 325 tonn, jf forskriften § 11.

Avgrensing av tillatelse til bløtdyr, krepsdyr og pigghuder fastsettes i det enkelte tilfelle.
Avgrensing av tillatelse til blåskjell skal fastsettes i dekar, jf. 13.
Ytterligere begrensinger: Det kan ikke gis tillatelse til akvakultur av fremmede organismer, jf. forskriften § 4 første ledd.