4.3.4. «Put and take»

Tillatelse til «put and take» i sjøvann

Vi viser til brev fra FKD av 01.06.05 og vårt brev til regionene av 17.06.05 som omhandler fiske i merd, innhegning eller annet avstengt område. Dette brevet gjelder marin fisk. Viser også til vårt brev til regionene av 21.12.2005 om forlengelse av retningslinjene for 2006.

Vi har vært i kontakt med FKD om denne type tillatelser, om retningslinjene skal forlenges og om FK i tilfelles skal være rette myndighet. Dette kommer vi tilbake til.