4.1.4. Fiskepark

Hjemmel: Laksetildelingsforskriften §§ 8, 22.2, 23, 24, 28b + kap. 6.
Myndighet: Fylkeskommunen.
Formål: Akvakultur av matfisk til fiskepark skal brukes som rekreasjons- og fritidstilbud for publikum.
Begrensning i størrelse: Inntil 2 tonn. Se laksetildelingsforskriften § 28b.
Begrensning i tid:5 år med mulighet til forlengelse.
Begrensning i antall lokaliteter: En lokalitet, se laksetildelingsforskriften § 34, første ledd.
Vilkår: Virksomheten skal tilrettelegges for publikum.

Det har vært liten interesse for denne type virksomhet de senere år, men dette kan endres. En utfordring kan være om disse installasjonene er rømmingssikre og om de planlagte anleggene vil omfattes av Nytek ordningen. Det vil også være en utfordring å sette vilkår for å hindre at fiske i anlegget ikke fører til skade på anlegget som medfører rømmingsfare.

Videre vil det være en utfordring å sette relevante vilkår om journalføring og ev. rapportering. Noen av spørsmålene vil bli omtalt i merknadene. Se pkt. 4.3.4.