3.7.3. Uttalelser og domstolene

Det vises til brev til fiskerisjefene av 19.3.90 fra Fiskeridirektoratet der vi ber om at de ikke uttaler seg om klagesaker etter at klage er innkommet og til saken er avgjort. Det samme gjelder saker som er under domstolsbehandling eller politietterforskning.