3.7.2. Underretning

Det er viktig å sende kopi av klagene til innehaver av det påklagde vedtaket. Ved oversendelse av kopiene blir vedkommende kjent med klagene og blir derved gjort kjent med at vedtaket ikke er endelig før klageorganets avgjørelse foreligger. Vedkommende blir derfor minnet om at han ikke bør innrette seg iht. vedtaket da dette kan omgjøres. Dersom han likevel innretter seg, f eks i form av investeringer, er dette noe vedkommende selv må bære risikoen for dersom vedtaket senere skulle bli omgjort.