3.6.1.4. Kommunal behandling

Kommunen gir uttalelse i forhold til kommunale planer og interesser. Kommunen sender sin behandling til fylkeskommunen vedlagt innspill i forbindelse med kunngjøringen og den offentlige utleggingen.

Fylkeskommunen ettersender kommunens uttalelse til statlige sektormyndigheter. Vi forutsetter at søknaden er i pakt med planen når fase 3 starter da den ellers skulle vært avvist av fylkeskommunen.