3.6.1.3. Offentlig utlegging

Fylkeskommunen sender komplett søknad til lokaliseringskommunen og statlige sektormyndigheter, dvs. Mattilsynet, Statsforvalteren og Kystverket med kopi til søker. Søker skal etter kommunens anvisning sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn og kunngjøres. Utlysingsteksten må være fullstendig og godt synlig. Dersom utlysingsteksten er lite synlig, kan dette bli et tema i klageomgangen.