3.6.1.2. Søknaden avvises, eventuelt be om manglende opplysninger

Søknaden er ikke fullstendig dersom de påkrevde vedleggene ikke følger med.Ved ufullstendig søknad, må en vurdere om det skal gis en frist for å ettersende det som mangler eller om søknaden skal returneres som ufullstendig. Når det gjelder manglende gebyr, skal søknaden returneres, jf. gebyrforskriften § 5 første ledd.

Dersom søknaden krever dispensasjon fra annen myndighet, ev. fra Fiskeridirektoratet sentralt, kan søknaden ikke behandles av fylkeskommunen før dispensasjon er innvilget.

Dersom søknaden strider mot plan eller vernevedtak og det ikke er innvilget dispensasjon fra planen, skal søknaden avvises og returneres, jf. brev av 01.09.2006.(Dersom det er gitt dispensasjon fra plan, strider tiltaket ikke mot plan.)