3.6. Spesielt om saksbehandling

Da lokalitetsklaring er generell for alle typer tillatelser, begynner vi med saksbehandlingen for denne delen og går gjennom klareringen trinn for trinn, inkl. klagebehandling. Deretter går vi inn i de ulike typer tillatelser i del 4, for så å behandle diverse tema i del 5.