Hovedprosessen for akvakulturforvaltningen er vist i figur 4.

Disse fasene vil vi komme nærmere tilbake til senere. I figurene 5 og 6 er prosessen overført til saksflyten for saksgangen, også kalt «one stop shop».

Først viser vi «Figur: 5» som er en enkel figur over saksgangen.

Så kommer «Figur: 6» som viser saksbehandlingen mer detaljert. Saksgangen vises også i «Figur 3: Tidsfrister».