3.2. Planprosessen

Fiskeridirektoratets regionkontor skal fortsatt komme med innspill mht akvakultur i de ordinære kommunale arealplanprosesser. Denne rollen er uforandret etter forvaltningsreformen.