3.1.Innledning

I denne delen behandler vi

  • den forutgående planprosessen i kommunene og innsigelse
  • konsekvensutredning,
  • søknadsplikten generelt,
  • saksbehandling der vi først stiller opp noen tema fra forvaltningsloven og
  • selve søknadsprosessen mht klarering av lokaliteter