2.6.1. Tillatelser uten antallsbegrensninger

Dette gjelder stort sett akvakultur av andre arter enn laks og ørret. Her vurderer en ev. tildelingskriterier for arten i forbindelse med klarering av lokaliteten, dvs. i én omgang. Se pkt. 3.6. der vi går gjennom lokalitetsklarering og de ulike typer tillatelser.