1.4. Svarene BAF gir

Først og fremst gir brukerhåndboken svar på hvordan Fiskeridirektoratet har løst de oppgavene som blir overført gjennom forvaltningsreformen. Den gir også svar på en del spørsmål knyttet til dagens regelverk. Den gir ellers svar på hvordan de statlige styringssystemene har fungert, gir erfaringsbaserte råd og tips og den gjør rede for hvilke støtteverktøy som finnes.