1.2. Bakgrunnen for BAF

Grunnmuren i denne brukerhåndboken er Fiskeridirektoratets samling av instrukser, brev, avklaringer, prinsipp, vedtak og andre styrende dokument, som tidligere var samlet i de såkalte F/O-mappene (Forvaltning Oppdrett). Dette er en metode Fiskeridirektoratet sentralt har brukt for å bistå regionkontorene i deres saksbehandling.

Videre er det bygd på med andre rutiner, veiledere og prosedyrer som har blitt utviklet på siden av F/O-mappen. Disse mappene er imidlertid ikke lenger ajourført.