1.1. Brukerhåndboken (BAF)

Dette er en brukerhåndbok som omhandler de oppgavene som blir overført fra Fiskeridirektoratet til fylkeskommunene fra 01.01.2010, i forbindelse med forvaltningsreformen. Brukerhåndboken er avgrenset til akvakulturforvaltning og planrelaterte saker.