Skjul filter
Du er her:
02.06.2014

Gytefiskgranskinga

Stortinget har pålagt fiskeriforvaltninga ansvar for å følgje utviklinga når det gjeld rømt oppdretts-laks og kva skader denne kan påføre miljøet.