Utvikling av et overvåkningssystem for å bedre kunnskapen om hvilke effekter rømt oppdrettsfisk kan påføre villfiskbestandene: Rapport fra prosjektgruppen oppnevnt av Fiskeridirektoratet

2006

Oppdatert: 11.06.2007