Skjul filter
12.03.2013

Høring om kvalitetsnorm for villaks

Høringsfrist: 28.02.2013
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Miljøverndepartementet

04.08.2010

Høring - forskrift om endring av forskrift 29. mars 2007 nr 361 om reaksjoner ved overtredelse av akvakulturloven

Høringsfrist: 30.09.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeri- og kystdepartementet

02.07.2010

Høring om utkast til endring av akvakulturdriftsforskriften

Høringsfrist: 30.09.2010
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet

12.06.2007

Høring: Akvakultur av torsk i Trondheimsfjorden

Høringsfrist: 29.07.2007

19.10.2004

Høring - forslag til forskrift om drift av akvakulturanlegg

Høringsfrist: 30.11.2004
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridirektoratet og Mattilsynet på vegne av Fiskeridepartementet

05.10.2003

Høring - utkast til forskrift om tildeling av matfiskkonsesjoner for laks og ørret i sjøvann i 2003

Høringsfrist: 02.10.2003
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridepartementet

24.06.2003

Høring om utkast til forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen

Høringsfrist: 14.09.2003
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridepartementet og Landbruksdepartementet

15.06.2003

Høring - forslag om grunnprinsipper for nytt produksjonsavgrensningssystem for oppdrett av matfisk av laks og ørret

Høringsfrist: 14.12.2003
Høringsstatus: Ferdigbehandlet
Høringsavsender: Fiskeridepartementet