NRS Troms AS

Oppdatert: 06.04.2018

Tillatelser:

Gruppe A: T-K-33 og T-LK-33

Konverterte tillatelser: T-LK-26 og T-LK-31 

Gruppe B: T-LK-32

Konvertert tillatelse: T-LK-3

Vilkår:

  • Utelukkende bruk av steril fisk
  • Utelukkende utsett av fisk som i gjennomsnitt veier mer enn 100 gram
  • Bruk av EcoNet – nøter eller nøter med materialegenskaper som reduserer risiko for rømming tilsvarende
  • Bruk av luseskjørt
  • Bruk av rensefisk i form av oppdrettet rognkjeks
  • Bruk av fisk med økt motstandsdyktighet mot lus
  • Videreutvikling av mekanisk avlusning (lusespyler) 

·