Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Statistikkalender


Statistikkalender

Kommende statistikk for inntil fire måneder framover. Nederst finnes en Excel-versjon av Statistikkalenderen som kan lastes ned.

Statistikkalender
12.02.15

Fiskermanntallet (alder) - kommune

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
12.02.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar)

2015 Mursit Cetin 48193134  
19.02.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar)

2015 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
19.02.15

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
26.02.15

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
05.03.15

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
12.03.15 Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
12.03.15 Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-februar) 2015 Mursit Cetin 48193134  
19.03.15 Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-februar) 2015 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
09.04.15 Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar - publikasjon 2014 Oddrunn Olmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
09.04.15 Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder Tidsserie Oddrunn Olmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
16.04.15 Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-mars) 2015 Mursit Cetin 46894613  
16.04.15 Fangstdata for 2014 i Statistikkbanken (alle tabeller) 2014 Mursit Cetin 46894613  
16.04.15 Norges fiskerier 2014 Tidsserie Elin Hopland 97432983  
16.04.15 Akvakultur - månedlige biomassestatistikk (januar-mars) 2015 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
16.04.15 Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon Tidsserie Oddrunn Ølmheim 97433395  
           
  Publisert tidligere i 2015:        
08.01.15

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
08.01.15

Fiskermanntallet - totalt, fylke

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
15.01.15

Registrerte fiskefartøy - kommune

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
15.01.15

Fiskermanntallet - kommune

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
15.01.15

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-desember)

2014 Mursit Cetin 48193134  
15.01.15

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
15.01.15

Norges fiskerier 2014

Tidsserie Elin Hopland 97432983  
15.01.15

Fangstdata for 2014 i statistikkbanken (alle tabeller)

2014 Mursit Cetin 48193134  
22.01.15

Fiskermanntallet (alder) - fylke

Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
29.01.15

Fiskermanntallet for inneværende år

2015 Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
29.01.15

Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12.

Tidsserie Merete Fauske 97433223