Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Statistikkalender


Statistikkalender

Kommende statistikk for inntil fire måneder framover. Nederst finnes en Excel-versjon av Statistikkalenderen som kan lastes ned.

Statistikkalender
           
11.12.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar - november)

2014 Mursit Cetin 48193134  
18.12.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar - november)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
           
  2015        
08.01.15 Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
08.01.15 Fiskermanntallet - totalt, fylke Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
15.01.15 Registrerte fiskefartøy - kommune Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
15.01.15 Fiskermanntallet - kommune Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
15.01.15 Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-desember) 2014 Mursit Cetin 48193134  
15.01.15 Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-desember) 2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
15.01.15 Norges fiskerier 2014 Tidsserie Elin Hopland 97432983  
15.01.15 Fangstdata for 2014 i statistikkbanken (alle tabeller) 2014 Mursit Cetin 48193134  
22.01.15 Fiskermanntallet (alder) - fylke Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
29.01.15 Fiskermanntallet for inneværende år 2014 Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
30.01.15 Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12. Tidsserie Merete Fauske 97433223  
12.02.15 Fiskermanntallet (alder) - kommune Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
12.02.15 Fangststatistikk per leveringsmåned (januar) 2015 Mursit Cetin 48193134  
19.02.15 Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar) 2015 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
19.02.15 Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
26.02.15 Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder , motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
05.03.15 Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi) Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
12.03.15 Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger Tidsserie Oddrunn Ølmheim
Anita Kjeilen Steinseide
97433395
48252670
 
12.03.15 Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-februar) 2015 Mursit Cetin 48193134  
19.03.15 Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-februar) 2015 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
           
  Publisert tidligere i 2014:        
09.01.14

Registrerte fiskefartøy - totalt, fylke

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
09.01.14

Fiskermanntallet

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
16.01.14

Registrerte fiskefartøy - kommune

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
16.01.14

Fiskermanntallet - kommune

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
23.01.14

Fiskermanntallet (alder) - fylke

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
23.01.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-desember)

2013 Mursit Cetin 48193134  
23.01.14

Norges fiskerier 2013

tidsserie Elin Hopland 97432983  
23.01.14

Fangstdata for 2013 i statistikkbanken (alle tabeller)

2013 Mursit Cetin 48193134  
30.01.14

Fiskermanntallet for inneværende år

2014 Odny Aspevik
Anita K. Steinseide
97433045
48252670
 
30.01.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-desember)

2013 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
30.01.14

Statistikk for akvakultur - tillatelser per 31.12.

tidsserie Merete Fauske 97433223  
13.02.14

Fiskermanntallet (alder) - kommune

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
13.02.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar)

2014 Mursit Cetin 48193134  
20.02.14

Fiskermanntallet (hovedyrke/biyrke, kjønn, alder) - totalt, fylke

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
27.02.14

Registrerte fiskefartøy (størrelsesgrupper, byggemateriale, byggeår, alder, motorkraft, fabrikasjonsår, motoralder, tonnasje) - totalt, fylke

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
27.02.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
06.03.14

Den aktive fiskeflåten (størrelsesgrupper, førstehåndsverdi)

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
13.03.14

Fiskefartøy med konsesjoner og deltakeradganger

tidsserie Odny Aspevik 97433045  
13.03.14

Norges fiskerier 2013 (oppdatering)

tidsserie Elin Hopland 97432983  
13.03.14

Fangstdata for 2013 (oppdatering)

2013 Mursit Cetin 48193134  
13.03.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-februar)

2014 Mursit Cetin 48193134  
27.03.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-februar)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
Ny publiseringsdato: 28.3.2014
03.04.14

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradganger - publikasjon

2013 Odny Aspevik 97433045  
10.04.14

Registrerte fiskefartøy - gjennomsnittsalder

Tidsserie Odny Aspevik 97433045  
10.04.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-mars)

2014 Mursit Cetin 48193134  
24.04.14

Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria - publikasjon

2013 Oddrunn Ølmheim 97433395  
30.04.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-mars)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
15.05.14

Populasjonen i lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten

2013 Anette Ellefsen Persen 90568617  
15.05.14

Norges fiskerier 2013 (oppdatering)

Tidsserie Elin Hopland 97432983  
15.05.14

Fangstdata i Statistikkbanken (alle tabeller)

2013 Mursit Cetin 48193134  
15.05.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-april)

2014 Mursit Cetin 48193134  
27.05.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar - april)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
02.06.14

Statistikk for akvakultur 2013 (foreløpige tall) - historiske tabeller

tidsserie Merete Fauske 97433223  
02.06.14

Statistikk for akvakultur 2013 (foreløpige tall) - publikasjon

2013 Merete Fauske 97433223  
12.06.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-mai)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
12.06.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-mai)

2014 Mursit Cetin 48193134  
10.07.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-juni)

2014 Mursit Cetin 48193134 Ny publiseringsdato: 24.7.2014
24.07.14

Nøkkeltall fra norsk akvakulturnæring - publikasjon

2013 Merete Fauske 97433223  
24.07.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-juni)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
14.08.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-juli)

2014 Mursit Cetin 48193134  
21.08.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-juli)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
11.09.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-august)

2014 Mursit Cetin 48193134  
25.09.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-august)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
09.10.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-september)

2014 Mursit Cetin 48193134  
30.10.14

Statistikk for akvakultur 2013 - endelige tall

Tidsserie Merete Fauske 97433223  
30.10.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-september)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631
 
13.11.14

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - oppdatering av tidsserier

Tidsserie Merete Fauske 97433223  
13.11.14

Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret - publikasjon

2013 Merete Fauske 97433223  
13.11.14

Fangststatistikk for 2013 alle tabeller (offisielle tall)

2013 Mursit Cetin 48193134  
13.11.14

Norges fiskerier 2013

Tidsserie Elin Hopland 97432983  
13.11.14

Fangststatistikk per leveringsmåned (januar-oktober)

2014 Mursit Cetin 48193134  
20.11.14

Lønnsomhetsundersøkelse for fiskefartøy 2013

2013 Anette Ellefsen Persen
Anita Kjeilen Steinseide
90568617
48252670
 
27.11.14

Akvakultur - månedlig biomassestatistikk (januar-oktober)

2014 Merete Fauske
Knut Johnsen
97433223
46804631