Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Fiskeri / Fiskere, fartøy og tillatelser / Opplysninger om fiskere fra fiskermanntallet


Opplysninger om fiskere fra fiskermanntallet

Færre fiskere og fiskefartøy - fortsatt produktivitetsøkning (nyhet fra 8. januar 2015)

Fiskere, fordelt etter alder og kjønn, totalt og på fylkesnivå for ulike tidsserier

Fiskere, fordelt etter alder på fylkesnivå 1983-2014

Fiskere, antall på kommunenivå 1983-2014

Fiskere, fordelt etter alder på kommunenivå for perioden 1983-2014

Fiskermanntallet for 2015

I forbindelse med utarbeidelse av statistikk for 2011 har vi valgt å gjøre endringer i hvordan vi definerer manntallet for et bestemt år. Ved tidligere utkjøring av statistikk for manntallet fikk de endringer i registeret som var gjort med henblikk på neste års manntall virkning for statistikken for inneværende år. Denne definisjonsendringen får tilbakevirkende kraft fra og med 2003. Tallene som presenteres her for årene 2003-2010 vil derfor avvike fra statistikk publisert før 2012.


Lisens for bruk av data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Lisens for bruk av data