Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk / Akvakultur / Oppdaterte rømmingstall


Oppdaterte rømmingstall


Her finner du oversikt over antall laks, regnbueørret og marine fiskearter som oppdretter har rapportert som rømt fra norske akvakulturanlegg i perioden fra 2001 til 30.11.2014.

For 2013 og 2014 er derfor tallene foreløpige og blir justert fortløpende. Disse vises som rosa søyler i figurene du finner i pdf-filene på denne siden.

For tidligere år er tallene basert på Fiskeridirektoratets innsamling av statistikk fra den norske akvakulturnæringen. Dette gjøres årlig i samarbeid med Statistisk sentralbyrå.

Under «Les mer» nederst på siden, finner du lenke til «Rapporterte rømminger til Fiskeridirektoratet», der rømmingstallene er summert i tabeller. Tallene i de tabellene og i figurene på siden du nå står kan derfor avvike.

For 2014 har Fiskeridirektoratet ved utgangen av november mottatt 40 rapporter om rømmingshendelser fra oppdrettere på til sammen om lag 283 000 laks,1 500 regnbueørret, 1 200 ørret og 14 000 torsk.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det forekommer rømmingshendelser ut over dem som blir rapportert og fremgår av oversikten. Vi får dessuten fra tid til annen meldinger fra ulikt hold om mistanke om urapportert rømming. Dette blir meldt inn på grunnlag av observasjoner av antatt rømt fisk uten at en kjenner kilden for rømmingen.

Slike meldinger blir vurdert og fulgt opp ved Fiskeridirektoratets regionkontorer med sikte på å identifisere hvor fisken kan ha rømt fra, stanse eventuell pågående rømming og for å anslå omfanget av hendelsen.

For 2013 registrerte vi en samlet rømming på omlag 253 000 rømte individer. Av dette utgjør laks 198 000, regnbueørret 200 og torsk 55 000 individer.


Antall rømte laks (matfisk og settefisk)

År Antall
2014 283 000
2013 198 000
2012 38 000
2011 368 000
2010 291 000
2009 225 000
2008 111 000
2007 298 000
2006 921 000
2005 717 000
2004 553 000
2003 409 000
2002 477 000
2001 272 000


Antall rømte regnbueørret

År Antall
2014 1 500
2013 200
2012 133 000
2011 4 000
2010 6 000
2009 133 000
2008 7000
2007 315 000
2006 15 000
2005 8000
2004 10 000
2003 144 000
2002 253 000
2001 95 000


Rømmingstall for marine arter (torsk)

År Antall
2014 14 000
2013 55 000
2012 57 000
2011 7 000
2010 166 000
2009 222 000
2008 304 000
2007 85 000
2006 290 000
2005 213 000
2004 20 000


Lisens for bruk av data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Lisens for bruk av data