Du er her: Fiskeridirektoratet / Statistikk


Statistikk

På denne siden presenteres ulike statistikker fra den norske fiskeflåten og fra norsk akvakultur av fisk og skalldyr. Statistikkene er delvis basert på sammenstilling av data fra Fiskeridirektoratets administrative registre, mens annen statistikk er publisert på basis av gjennomførte årlige undersøkelser mot næringsutøverne.

De ulike statistikkene kan, utover å være ren faktabeskrivelse over hva som har skjedd, ved ulike sammenstillinger gi gode indikatorer over næringenes utvikling.Lisens for bruk av data

All bruk av data fra Fiskeridirektoratet er underlagt Norsk lisens for bruk av offentlige data (NLOD).

Lisens for bruk av data