Velkommen til Fiskeridirektoratets fartøyregister

Bruk menyen over for å kjøre den rapporten du ønsker.

Meld fra om eventuelle feil
Fiskeridirektoratet arbeider med et nytt fartøyregister. Dette innebærer at det eksisterende registeret ikke blir videreutviklet. Hvis du finner feil eller mangler ved det eksisterende fartøyregisteret, ber vi om at du kontakter oss, enten på telefon 55 23 83 36 eller e-post fmc@fiskeridir.no.

Det eksisterende registeret viser dagens situasjon for fisketillatelser (deltakeradganger/konsesjoner)

Merk at kvotene på fartøynivå viser kvote korrigert for avgitt eller mottatt kvote i kraft av slumpfiskordningen, mens kvotefleksibilitet på fartøynivå foreløpig ikke fremgår.

Det vil bli lagt ut oversikter over fartøy som har adgang til å fiske i kraft av leiefartøy-, samfiske- og slumpfiskordningen, samt oversikt over fartøy som er tildelt forskningskvoter.

Utlisting av fartøy- og eieropplysninger

Her kan du få listet ut informasjon om det enkelte fiskerfartøy registrert i dagens Merkeregister etter de spesifikasjoner som du ønsker

Fylke:
Kommune:
Fartøy mindre enn: m
Fartøy større enn: m

Angi hvilken informasjon du ønsker
skal inngå i utlistingen:
Registreringsmerke
Radio/kjennesignal
Fartøynavn
Største lengde (m)
Bredde(m)
Materiale
Bruttotonnasje (1969)
Bruttotonnasje (annen)
Byggeår
Motorstyrke (hk)
Byggeår motor
Målebrev dato
Merke-/tinglysningsdato
Eier
Poststed