Du er her: Fiskeridirektoratet / Om oss


Om Fiskeridirektoratet

Kystlandskap.

(18.11.14)

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie reketråler for overvåking av kystnære områder i Nord-Norge.

Fiskeridirektoratets kontorlokaler i Bergen. Foto: © Fiskeridirektoratet

(08.10.14)

I forslaget til Fiskeridirektoratets budsjett for 2015 er det lagt opp til en satsing på 10 millioner kroner for bedre digitale løsninger, blant annet innenfor tilsyn og kontroll.

Foto: © MIR - www.mir.no

(17.09.14)

Heile fagkonferansen som vart halde på Grand Hotel i Oslo 24. september er tilgjengeleg på nett.