Du er her: Fiskeridirektoratet / Om oss


Om Fiskeridirektoratet

Foto: © MIR - www.mir.no

(27.01.15)

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Havreketrål (Foto: © Fiskeridirektoratet)

(26.01.15)

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie havgående reketråler for overvåking av fiskefelt.

Torskefiske. Foto: © Scanfishphoto

(15.01.15)

Ein artikkel om utkastforbodet er no publisert i det vitskaplege tidskriftet «Marine Policy». Artikkelen summerer opp den samla norske utkastpolitikken, med stenging av felt, utvikling av reiskap med meir.