Du er her: Fiskeridirektoratet / Om oss


Om Fiskeridirektoratet

Landbasert oppdrettsanlegg. Foto: © Eksportutvalget for fisk

(24.11.14)

Dette er ett av de mange spørsmålene som en departementsoppnevnt arbeidsgruppe gjerne vil ha synspunkter på i et høringsmøte i Fiskeridirektoratet 4. desember.

Kystlandskap.

(18.11.14)

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie reketråler for overvåking av kystnære områder i Nord-Norge.

Fiskeridirektoratets kontorlokaler i Bergen. Foto: © Fiskeridirektoratet

(08.10.14)

I forslaget til Fiskeridirektoratets budsjett for 2015 er det lagt opp til en satsing på 10 millioner kroner for bedre digitale løsninger, blant annet innenfor tilsyn og kontroll.