Du er her: Fiskeridirektoratet / Om oss


Om Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratets kontorlokaler i Bergen. Foto: © Fiskeridirektoratet

(02.02.15)

Som et ledd i evalueringen av offentlig sektor, har Difi nå klar en rapport om Fiskeridirektoratet.

Foto: © MIR - www.mir.no

(27.01.15)

– Med begrensede ressurser er det helt nødvendig med en tett dialog med næringen for å sikre legitimitet for de ulike kontrolltiltakene som innføres. Et særtegn ved norsk fiskeriforvaltning er den tette dialogen vi har, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Havreketrål (Foto: © Fiskeridirektoratet)

(26.01.15)

Fiskeridirektoratet ved Overvåkningstjenesten for fiskefelt (OVT) ønsker å leie havgående reketråler for overvåking av fiskefelt.