Du er her: Fiskeridirektoratet / Om oss


Om Fiskeridirektoratet

Kystlandskap Henningsvær. Foto: © Fiskeridirektoratet

(21.05.15)

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har no bestemt at Fiskeridirektoratet skal ha fem regionar mot sju i dag. Fiskeridirektør Liv Holmefjord sitt forslag var tre regionar.

Foto: © MIR - www.mir.no

(12.05.15)

Fiskeridirektoratet lyser her ut 10 adganger til å delta i fiske innenfor adgangsregulerte fiskeri etter deltakerloven § 21, jf forskrift av 9. mai 2015 om nytildeling av deltakeradganger i rekrutteringsøyemed for 2016.

Garnopprydding (Foto: © Fiskeridirektoratet)

(06.05.15)

Fiskeridirektoratet ønsker å leie et fartøy rigget for tråling til opprensking av tapte fiskeredskaper med videre på fiskefeltene langs kysten og på noen fiskebanker.