Du er her: Fiskeridirektoratet / Merkelapper / Merkelapper / forside - fritidsfiske / Redusert garnlengde og omsetningstak for torskRedusert garnlengde og omsetningstak for torsk

Fra 1. januar 2011 ble maksimal garnlengde ved torskefiske redusert fra 210 meter til 165 meter. Samtidig er fritidsfiskeres adgang til å fiske torsk redusert fra 2000 kg til 1000 kg per kalenderår.