Du er her: Fiskeridirektoratet / Fritidsfiske / Hummerfiske


Hummerfiske

Hummerbestanden langs norskekysten er sterkt redusert. For å gjenoppbygge bestanden er det innført strenge regler for fangst. Her er en oversikt over gjeldende regelverk for fangst av hummer.

Hummer

OBS! Reglene for fritidsfiske av krabbe og hummer ble noe endret etter 1. oktober 2009. Les mer om disse endringene her.

Åpning av fisket
Fredningstiden for hummer utløper 1. oktober kl 08.00 (over hele landet).

Regler for hummerfiske

 • På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke er det tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 30. november. For resten av landet er fisketiden fra 1. oktober klokken 08.00 til og med 31. desember.
 • Helligdagsfredning: I hummerfiskeperioden fra 1. oktober til 31. desember er det forbudt å sette eller trekke teiner på kyststrekningen Vest-Agder til grensen mot Sverige i tidsrommet fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00 (jf. utøvelsesforskriften § 35 (2)).
  Se: Utøvelsesforskriften
 • Det er ikke lov å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på den samme kyststrekningen fra en time etter solnedgang til en time før soloppgang.
 • Hummer er bare tillatt å fiske med hummerteiner. Hummer tatt med annet redskap skal settes tilbake i sjøen.
 • Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.
 • Felles minstemål for hummer i hele landet er 25 cm. Hummer (og sjøkreps) skal måles fra spissen av pannehornet til bakre kant av midterste svømmelapp (halen).
 • Det er ikke dydekrav for hummerteiner. Derimot er det minstedybde for krabbeteiner deler av av året mellom svenskegrensen og Varnes fyr på Lista. Mer om krabbefiske
 • Personer som driver fiske med fartøy som ikke er merkeregistrert - eller fra land - kan drive fiske etter hummer med inntil 10 teiner. Begrensningen på 10 teiner gjelder også per fartøy.

Dersom flere personer fisker hummer med samme båt, kan de til sammen altså ikke fiske med mer enn 10 hummerteiner samtidig.

Antall teiner for hummerfiske og antall ruser for fisk kan heller ikke overstige 10 stk totalt.

Les mer om reglene for rusefiske her.

 • I teiner som er satt ut for fangst av hummer, skal det være minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Åpningens diameter skal være minst 60 millimeter.
 • Åpningene skal være plassert i fangstkammeret på en slik måte at hummeren lett kan ta seg ut av redskapet.
 • Åpningen skal vær plassert helt nede ved redskapsbunnen, men ikke lenger nede enn at det blir fri passasje gjennom åpningene når redskapen står ute for fangst.
 • Sanke- og samleteiner og hummerteiner skal være tydelig merket med eiers navn og adresse.
 • Fra og med 1. januar til 1. oktober klokken 08.00 er det forbudt å oppbevare hummer i sjøen. Hummer som innen 1. januar er innmeldt og registret av salgslagene for omsetning kan likevel oppbevares i sjøen. Fiskeridirektoratets regionkontor i det angjeldende området kan gi tillatelse til å oppbevare hummer i sjøen til godkjent kjøper.
 • Krabbeteiner som er satt ut på strekningen mellom svenskegrensen og til og med Tysfjord kommune i Nordland fylke skal ha minst én sirkelformet fluktåpning på hver side av redskapet. Fluktåpningene skal ha en diameter på minst 80 millimeter.

Det er ikke stilt krav om minimumsdybde for teiner i hummerfisket.

Omsetning av hummer
Fritidsfiskere kan ikke omsette hummer. Som med all annen omsetning av fisk og skalldyr, skal også hummeren omsettes gjennom et salgslag eller en godkjent kjøper.

Som forbruker kan du være sikker på at hummeren du har kjøpt er lovlig omsatt dersom den har et ID-merke. Mangler den dette, er den ulovlig omsatt.

Se: Forskrift om merking av villfanget hummer som omsettes

Fredningsområder
Det er etablert fredningsområder for hummer i Sør-Norge.
Se Fiskeridirektoratets kartverktøy.

Det er dessuten etablert særskilte fredningsområder i Tvedestrand kommune.

Fiskeri- og kystdepartementet har fastsatt forskrift om en tidsavgrenset soneinndeling av sjøområder i Tvedestrand kommune.

Dette innebærer at det er innført fangstbegrensingar i enkelte lokale områder, både i fritidsfiske og for yrkesfiskere.

Se kartverktøyet.

Fant du det du lette etter?

Ja Nei